Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.

Фирма Мол България ООД не събира и не обработва такъв тип специална категория лични лични данни и такава информация за Вас.

Събиране и използване на лични данни

www.ergo-office.bg е сайт на фирма Мол България ООД, ЕИК 201731654, с адрес на управление София 1517, ул. Витиня 2Ж, БЦ Бени Билдинг, вх.А, ет.2, офис 8, тел: 02 840 73 74, email – office@ergo-office.bg. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №333017.

Мол България ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставените услуги и стоки на Мол България ООД. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Мол България ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

Каква лична информация събираме?

При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор – име, телефонен номер, електронен адрес, адрес за доставка.
За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола.
Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането– електронен адрес, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката.
За издаване на фактура и обработването ѝ – имената Ви (името на фирмата), адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката.

Не събираме никаква лична информация, която не е нужна за изпълнение на доставката и изискванията на нормативната уредба в Република България.

Мол България ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

За какви цели и на какво основание ние използваме личната Ви информация?

Целите за които се налага предоставяне на лични данни са свързани със задълженията ни за изпълнение на направената поръчка и извършване на доставката.

Задълженията на Мол България ООД са във връзка с изпълнение на законовите изисквания към държавните органи и свързана с изискванията на нормативната уредба в Република България.

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Мол България ООД са:

Дейности по управление на електронния ни магазин:

  • Данни за целите на изпълнение и оценка на направена поръчка/и от електронния магазин на Мол България ООД;
  • Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение;
  • Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни.

В случай, че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения на Мол България ООД или като се свържете с нас за тази цел.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви, молба за оценка на обслужването и продукта, както и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Можем да използваме данните Ви, за да може правилно да администрираме нашия сайт, да Ви предоставим адекватно съдържание и реклами (включително реклами във Facebook или други реклами) и съответно да разберем ефективността на предоставените реклами, или да Ви изпращаме други маркетингови съобщени. Юридическата обосновка за това обработване е или съгласие, или законни легитимни интереси, свързани с правилното администриране на нашия уеб сайт, свързани с разрастването на бизнеса ни или свързани с определяме н