Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.

Фирма Мол България ООД не събира и не обработва такъв тип специална категория лични лични данни и такава информация за Вас.

Събиране и използване на лични данни

www.ergo-office.bg е сайт на фирма Мол България ООД, ЕИК 201731654, с адрес на управление София 1517, ул. Витиня 2Ж, БЦ Бени Билдинг, вх.А, ет.2, офис 8, тел: 02 840 73 74, email – office@ergo-office.bg. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №333017.

Мол България ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставените услуги и стоки на Мол България ООД. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Мол България ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме.

Каква лична информация събираме?

При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор – име, телефонен номер, електронен адрес, адрес за доставка.
За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола.
Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането– електронен адрес, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката.
За издаване на фактура и обработването ѝ – имената Ви (името на фирмата), адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката.

Не събираме никаква лична информация, която не е нужна за изпълнение на доставката и изискванията на нормативната уредба в Република България.

Мол България ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

За какви цели и на какво основание ние използваме личната Ви информация?

Целите за които се налага предоставяне на лични данни са свързани със задълженията ни за изпълнение на направената поръчка и извършване на доставката.

Задълженията на Мол България ООД са във връзка с изпълнение на законовите изисквания към държавните органи и свързана с изискванията на нормативната уредба в Република България.

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Мол България ООД са:

Дейности по управление на електронния ни магазин:

  • Данни за целите на изпълнение и оценка на направена поръчка/и от електронния магазин на Мол България ООД;
  • Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение;
  • Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни.

В случай, че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения на Мол България ООД или като се свържете с нас за тази цел.

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви, молба за оценка на обслужването и продукта, както и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Можем да използваме данните Ви, за да може правилно да администрираме нашия сайт, да Ви предоставим адекватно съдържание и реклами (включително реклами във Facebook или други реклами) и съответно да разберем ефективността на предоставените реклами, или да Ви изпращаме други маркетингови съобщени. Юридическата обосновка за това обработване е или съгласие, или законни легитимни интереси, свързани с правилното администриране на нашия уеб сайт, свързани с разрастването на бизнеса ни или свързани с определяме нашата маркетингова стратегия.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Мол България ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Мол България ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Мол България ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Разкриване на лични данни
В дадени случаи Мол България ООД може да разкрива определена лична информация пред партньори и държавни учреждения.

За осъществяване на доставката на поръчаните стоки – на куриерската фирма за доставка.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в Република България. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Вашите права във връзка с личните данни

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им, Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните, наричан по-долу „Регламента“) им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента, както и във вътрешните документи на Мол България ООД в областта на защитата на личните данни.
За информация и въпроси, свързани с политиката на Мол България ООД за защита на личните данни, може да се обръщате по мейл: office@ergo-office.bg.

Ако имате някакви въпроси, моля свържете се с нас.

Мол България ООД, ЕИК 201731654, София 1517, ул. Витиня 2Ж, БЦ Бени Билдинг, вх.А, ет.2, офис 8, тел: 02 840 73 74, email – office@ergo-office.bg.