Специален адаптер за увеличение на височината на бюро moll T7 unique с още 10 см – до 128 см.

Монтира се в основата на краката и прави бюрото удобно и за по-високи хора (2+ метра).